Az aktuális játék részletei, részvételi feltételei

  „ Vár a világ!” üzemeltetője a Challenge Hungary KFT. utazási iroda

1. A Challege Hungary Utazási Iroda játékán való részvétel ingyenes. A résztvevők a nyereményjátékban feltett kérdés megválaszolása után automatikusan jelentkeztek a nyereményjátékra.

2. A játékot a Vár a világ! Facebook oldal üzemeltetője a Challenge Hungary Utazási Iroda Kft. végzi. Az utazási iroda nyilvántartási száma: U-000305. A nyereményt a cég ajánlja fel.

3. A nyereményjáték részvételi feltételei: a nyereményjátékban részt vehet - minden, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, aki / 18. életévét betöltötte és cselekvőképes /  a nyereményjáték időtartama alatt,  a Vár a világ facebook oldalon válaszo, vagy eleget tesz a játékban meghirdetett kérésnek.

A nyereményjátékban való részvétel a válaszadással egy időben valósul meg. Ugyancsak ezzel egy időben, automatikusan a játékban résztvevő a részvételi feltételeket megismertnek és elfogadottnak tekinti.

4. A Nyereményjátékból ki vannak zárva a szervező, illetve a nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, munkatársai, a nyereményjátékban részt vevő termékeket forgalmazó üzletek tulajdonosai, üzemeltetői, alkalmazottjai, a nyereményjáték szervezésében közreműködő ügynökségek alkalmazottai és mindezek hozzátartozói, közeli hozzátartozói.

Ugyancsak kizárhatja a szervező azon játékosokat, akik nem valós adatokkal vesznek részt a játékban.

5. A játék menete: a nyertes kisorsolása véletlenszerűen (random.org alkalmazással) történik a játék során megadott időpontban. A játékban a kiírás időtartama alatt résztvevők vehetnek csak részt.

6. A nyertes egy új Facebook posztban kerül értesítésre. Amennyiben az eredményhirdetéstől számított 48 órán belül nem jelentkezik nyereményéért, a nyeremény igénye elévül. Az iroda a 48 óra letelte után, a fentiekben leírtak szerint újra sorsol mindaddig, míg a nyereményt egy másik játékosnak nem tudja átadni.

7. A nyeremény készpénzre nem váltható, át nem ruházható.

8. A megnyert nyereményt írásban (e-mailen, vagy postai úton) küldjük ki nyertesünknek 3 munkanapon belül, vagy személyesen átvehető a Challenge Hungary Utazási Irodában (1068 Budapest, Izabella u. 48. fsz 2.)

A nyeremény átvételéhez, az utazás megvalósításához, személyi okmányok bemutatása szükséges!

9. A játékosok adatait a GDPR szabályai szerint bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki.

10. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány-és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Challenge Hungary Utazási iroda Kft. részére történik.

11. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

12. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a válaszok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (1) obszcén szavakat tartalmaznak, (2) szexuális tartalmúak, (3) sértik a jó ízlést, (4) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (5) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (6) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (7) reklám értékűek, (8) a Szervező jó hírnevét sértik, (9) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (10) jogsértőek. A Játékos által megírt tartalomért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli.

Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Játékos által megírt tartalomért kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos kommentjét a Facebookról eltávolítsa és a Játékost a Játékból kizárja.

13. Adózás: a nyeremény a nyertes számára adómentes! A törvényben előírtaknak megfelelően az adót, a játék szervezője fizeti meg.